Information Booklet for Polish Speakers

Carers in Southampton Booklet Polish

Jeżeli  NIE jesteś opiekunem, możesz otrzymać pomoc od EU Welcome lub SOS

CARERS IN SOUTHAMPTON


KIM JESTEŚMY:
Carers in Southampton jest bezpłatnym serwisem udzielającym informacji, porad i wsparcia dla każdego, kto opiekuje się członkiem rodziny, znajomym, czy sąsiadem, potrzebującym ododatkowego wsparia.
Serwis oferuje wsparcie w zakresie poradnictwa, wyszukiwania informacji przydatnych dla opiekunów oraz pomoc w kontakcie z innymi serwisami w mieście.
Aby dowiedzieć się więcej o naszym serwisie kliknij tutaj: CIS Information Booklet
Oprócz udzielania porad organizujemy także grupy

CHODZI PRZEDE WSZYSTKIM O…
- Pomoc w kontakcie z serwisami wsparcia i usługami, których potrzebujesz
- Danie szansy na spotkanie się z innymi opiekunami,
- Umożliwienie dostępu do informacji - sesje informacyjne
- Informowanie o istotnych wydarzeniach lokalnych,
- Uświadamianie opiekunów, jakie są ich prawa oraz informacje o przysługujących świadczeniach
- Danie opiekunom szansy na wyrażenie siebie
- Pomoc w sporządzanieu ‘planu awaryjnego’ – tzw. Emergency Action Planning

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Telefon: 023 8058 2387
Komórka: 0777 008 63 02 (możesz pisać w j. polskim)
Email: [email protected]
[email protected] (kontakt w j. polskim)
Strona internetowa: www.carersinsouthampton.co.uk
Adres:
Meon House
Rear of 189 Portswood Road
Southampton
SO17 2NF

Możesz nas także śledzić za pośrednictwem facebooka oraz Twittera:

@CarersinSoton

https://www.facebook.com/Carers-in-Southampton-616988258432493/

 

CENTRUM POMOCY RODZINIE

Centrum Pomocy Rodzinie (CPR) w Londynie jest serwisem mającym na celu wsparcie polskich rodzin
w Wielkiej Brytanii.

CPR kieruje swoją ofertę do rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji i które potrzebują wsparcia we współpracy z brytyjskimi placówkami opieki społecznej oraz zarządami gmin i miast.

W ramach CPR oferujemy polskojęzyczne:
• Wsparcie psychologiczne
• Wsparcie ze strony pracownika socjalnego
• Warsztaty psychoedukacyjne z zakresu rozwoju dziecka, wyzwań wychowawczych i dwujęzyczności
• Informacje na temat rodzin zastępczych (fostering)
• Konsultacje prawne

Do Centrum Pomocy Rodzinie zapraszamy w:
Poniedziałki: 15:00- 20:00
Czwartki: 11:00- 15:00
Soboty: 15:00- 18:00 (wyłącznie umówione spotkania)

Adres:
POSK, IV piętro, 238-246
King Street
Hammersmith
Londyn
W6 0RF

Lub prosimy o kontakt mailowy:
[email protected]
oraz telefoniczny: 078 27 402 331
KONTAKT: 075 15 499 243 / 078 27 402 331
Email: [email protected]
http://www.centrumpomocy.org

 

CITIZENS ADVICE BUREAU

Odwiedź Citizens Advice Bureau w Bibliotece Centralnej. Zakres pomocy to udzialnie poufnych i bezstronnych porad w temacie problemów, które wpływają na nasze codzienne życie (w tym kłopoty finansowe) tj. problemy mieszkaniowe i spory pracowniczych .
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 10 do 2pm.
Nie ma potrzeby, aby umawiać się na wizytę, wystarczy po prostu przyjść . Jesteśmy na dolnym parterze Biblioteki Centralnej. W ruchliwych porach może trzeba czekać przed rozmową z doradcą.
Najlepiej przyjsć między 10-12 (w przypadku kompletu osób na dany dzień, będziesz poproszony, aby przyjść następnego dnia rano).
Alternatywnie pomoc i porady są dostępne przez telefon: 03444 111 306.

https://www.citizensadvice.org.uk/law-and-rights/immigration/

 

EU WELCOME

Celem Projektu jest wspieranie emigrantow z krajow Unii Europejskiej, pomoc w integracji w miescie i udzielanie rzetelnych informacji.
Wsparcie i porady w kilku miejscach w Southampton na stronie:
http://www.euwelcome.org.uk/languages/jezyk-polski/
W sprawie innych terminow spotkan EU Welcome, prosze skontaktowac sie z:
Dave [email protected] Tel: 07786 392886
Anna [email protected] Tel: 07928 362088
Kontakt pisemny z EU Welcome pod adresem:
St. Edmund’s Lodge
The Avenue
Southampton
SO17 1XJ

 

IAS – SERWIS INFORMACJI, PORADY I WSPARCIA

   

NIEZALEZNI DORADCY - Independent Supporters dla dzieci i młodych osób ze specjalnymi potrzebami/niepełnosprawnością i ich rodziców/opiekunów
Niezależni Doradcy udzielają bezpłatnej pomocy i wsparcia w zakresie Planu Edukacji, Zdrowia i Opieki.
Nasze główne zadanie to:
• Pomoc w zrozumieniu lokalnych procesów refereowania i lokalnej oferty
• Udzielanie wsparcia jeśli przekształcasz „Statement o niepełnosprawności lub Learning Difficulty Assessment (assessment o problemach w nauce) w Plan Edukacji, Zdrowia i Opieki
• Udzielanie wsparcia jeśli składasz wniosek lub zażądasz Planu Edukacji, Zdrowia i Opieki
• Udzielanie informacji odnośnie finansowania tzw. Personal Budget
(Osobistego budgetu)

Aby skontaktować się z nami zadzwoń:
Tel. 023 8055 7607
Lub email: [email protected]
http://www.southamptonmencap.org/ias/

Adres:
Southampton Mencap
187a Portswood Road
Southampton
SO17 2NF

Southampton Serwis Informacji, Porady i Wsparcia udziela niezależnej informacji i praktycznego wsparcia dla dzieci/młodzieży i ich rodziców odnośnie kierowania/prowadzenia przez system edukacji specjalnej i niepełnosprawności (SEND).

  • Wsparcie w spotkaniach odnośnie Twojego dziecka/młodej osoby SEND potrzeb specjalnej edukacji i niepełnosprawności
  • Wsparcia w zrozumieniu i wypełnieniu formularzy/assessement contribution, udzielenia
  • Wsparcia jeśli Twoje dziecko/młoda osoba ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnością została wykluczona ze szkoły
  • Informacja, porada i wsparcie odnośnie planów Edukacji, Zdrowia i Opieki oraz Care Assessments i planów (oraz obecnych wniosków Zaświadczeniu, Stwierdzeniu o niepełnosprawności i Stwierdzeniu o specjalnych potrzeb w edukacji)
  • Przekierowanie do innych lokalnych i narodowych serwisów wsparcia

INFORMACJE

FANTAZJA

Fantazja jest pierwszym polskim magazynem parentingowym na południu Anglii.
Magazyn powstał z myślą o tych wszystkich rodzicach, którzy poprzez poszukiwanie porad i wskazówek odnośnie wychowania czy pielęgnacji, chcą się doskonalić i wspierać rozwój swoich dzieci. Fantazja popiera wychowanie w dwujęzyczności i dokłada wszelkich starań by Polskie rodziny mieszkające w Anglii pielęgnowały język polski.

Kontakt:
[email protected]

Strona internetowa:
www.magazynfantazja.com 
www.issuu.com/fantazja

 

HATE CRIME

Zbrodnia nienawiści – zjawisko określane jako akt przemocy werbalnej lub fizycznej, znajdujący swoje źródło w antyspołecznych uprzedzeniach względem pewnych grup społecznych.
Ponizej informacje o aplikacji, która posiada informacje i listę kontaktów, która może przydać się gdy zaistnieje hate crime.
http://www.hampshire.police.uk/internet/advice-and-information/abuse-against-the-person/helping-victims-of-hate-crime-app-for-smartphones 
Hate Crime najczęściej wiąże się z dyskryminacją powstałą między innymi z uwagi na płeć, religię, rasę, czy chociażby orientację seksualną. Przestępstwa tego typu są dość powszechne w Wielkiej Brytanii i postuluje się ich niezwłoczne zgłaszane policji (samo zgłoszenie może nastąpić także online, więcej pod linkiem:
http://report-it.org.uk/your_police_force).
Pomimo tego, iż przestępstwa te są ścigane przez policję tylko w przypadku, gdy faktycznie zaistniały, a więc kiedy doszło do złamania prawa, jej zawiadomienie w każdym przypadku może przyczynić się do zmniejszenia eskalacji wszelkich zachowań tego typu. Warto pamiętać, że zgłoszenie przestępstwa nienawiści jest bardzo istotne, bo dzięki temu policja ma możliwość zbadania zakresu ich występowania w danej okolicy.

Jak wskazano na stronie internetowej www.gov.uk, wśród zbrodni nienawiści wymienia się:

Groźby
Napaść
Rozbój
Uszkodzenie mienia
Podżeganie do popełnienia przestępstw z nienawiści
Molestowanie
Poza wskazanym spisem, wyróżnia się także przemoc w rodzinie, obraźliwe wiadomości telefoniczne lub tekstowe, nadużycia w Internecie, dyskryminujące plakaty i graffiti, podpalenia, zastraszanie, a nawet wyrzucanie śmieci do ogrodu. Wszelkie zachowania mogą doprowadzić do cięższych przestępstw, w tym do zgwałcenia i zabójstwa. W momencie klasyfikacji incydentu jako przestępstwa, automatycznie zwiększana jest także odpowiedzialność sprawcy. Niemniej jednak incydenty zainicjowane istnieniem takich cech jak wiek lub też przynależnością do subkultury, co do zasady nie są uważane za przestępstwa nienawiści, choć także powinny zostać zgłoszone. Istnieją także sytuacje, kiedy nękanie ofiar jest procesem długotrwałym, a sprawcą jest niezmiennie ta sama osoba.

Zbrodnie nienawiści nie muszą być wymierzone tylko przeciwko osobie fizycznej, gdyż mogą one dotykać także przedsiębiorstw, a każdy, dosłownie każdy może stać się ich ofiarą (nieistotna bywa przynależność do konkretnej grupy). Powinny one być zgłaszane niezależnie, czy jesteśmy ich ofiarą, świadkiem, czy może działamy w imieniu innej osoby. Warto pamiętać, iż prześladowania z tytułu niepełnosprawności, rasy, religii, orientacji seksualnej lub tożsamości transpłciowej także zaliczają się do opisywanego zjawiska.

Poza zgłoszeniem za pomocą formularza online, istnieją jeszcze inne sposoby. Wśród nich wymienia się zgłoszenia w nagłych wypadkach (telefonicznie pod numerem 999 lub 112, w zależności od tego, czy niezbędna jest karetka pogotowia), poprzez skontaktowanie się lokalną policją (na posterunku), poprzez pobranie formularza i wysłanie go do lokalnej policji, za pomocą organizacji takich jak Citizens Advice Bureau, a także za pośrednictwem Crimestoppers (dzwoniąc po numer 0800 555111 lub odwiedzając stronę internetową www.crimestoppers-uk.org).

Co więcej, obecnie funkcjonują organizacje, które swoją działalnością sprzeciwiają się popełnianiu przestępstw nienawiści, a także oferują pomoc ich ofiarom. Jedną z czołowych organizacji jest Stop Hate UK, powołana do zwalczania wszelkich form przestępstw z nienawiści i dyskryminacji na podstawie jakiejkolwiek cechy indywidualnej danej osoby. Zapewnia ona poufność, pomaga w raportowaniu, a także gwarantuje wsparcie dla ofiar, świadków oraz osób trzecich. Statystyki wskazują, iż na przełomie 2011/2012 roku w Wielkiej Brytanii miało miejsce prawie 44.000 przestępstw nienawiści, z czego między innymi prawie 36% były przestępstwami na tle rasowym, 4% na tle orientacji seksualnej, a 1,6% miało podłoże religijne. 83% wszystkich przestępstw odznaczało się użyciem przemocy względem ofiar. Największe natężenie występowania przestępstw odnotowano w Londynie (więcej na: http://www.theguardian.com/.../13/hate-crime-england-wales).

Warto zawsze pamiętać o tym, że ofiary przestępstw mają możliwość uzyskania profesjonalnego wsparcia i pomocy od powołanych do tego jednostek. Przykładowo, można skorzystać z Victim’s Infromation Service i w ten sposób uzyskać wsparcie emocjonalne, poradę lub chociażby pomoc w znalezieniu bezpiecznego miejsca (wszystko na: https://www.gov.uk/get-support-as-a-victim-of-crime). Jest to niezbędnik dla kogoś po tak ciężkich i nieprzyjemnych doświadczeniach jak Hate Crime.
(informacje pozyskane ze strony: http://topmejt.co.uk/jak-walczyc-z-hate-crime-w-wielkiej.../)

KOLEJNA ORGANIZACJA I STRONA, WYJAŚNIAJĄCA JAK ZGŁASZAĆ HATE CRIME PONIŻEJ (wybierz j. polski z menu)
https://www.victimsupport.org.uk/languages

 

MOJE SOUTHAMPTON

Serwis Informacyjny Polonii Southampton – Polacy w Southampton
Southampton.pl – strona lokalnej społeczności miasta Southampton, Ogłoszenia, Praca, Serwis Informacyjny, Forum i wiele więcej! Młody, prężnie rozwijający się i codziennie aktualizowany serwis informacyjny działający na lokalnym rynku. Portal skierowany jest głównie do mieszkańców miasta Southampton i okolic. Tutaj zawsze dowiecie się o ciekawych wydarzeniach z życia miasta i okolic.
Wiele autorskich artykułów, własne poradniki o życiu w UK oraz materiały, których nie znajdziecie na innych portalach. Każdy czytelnik może dodać własne ogłoszenia ze zdjęciem, szybko, sprawnie i całkowicie za darmo. Profesjonalna prezentacja oferty w Katalogu Firm. Przy portalu Moje Southampton coraz prężniej działa również forum dyskusyjne, na którym mieszkańcy wymieniają się poglądami oraz informują o ciekawych wydarzeniach z życia miasta i okolic.
Zapraszamy na www.southampton.pl
https://www.facebook.com/mojesoton/

 

SOTLAND

Sotland.pl – serwis internetowy skierowany dla polonii zamieszkującej południową części Anglii w tym w szczególności polonii z Southampton. Portal zawiera aktualne wiadomości lokalne, poradniki a także cieszące się dużą popularnością lokalne ogłoszenia z bogatą ofertą z rynku pracy.
Zapraszamy na stronę: http://www.sotland.pl/

 

LIGHTHOUSE PROJECT

PORADY I POMOC
CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?
Przeprowadzka do obcego kraju może być trudna.
W LIGHTHOUSE jesteśmy po to, aby pomóc zaaklimatyzować się i urządzić w Wielkiej Brytanii, zapewniając przydatne porady i pomoc.
• Potrzebujesz pomocy w rozmowach z lokalnym Urzędem Miasta na dowolny temat?

  • Potrzebujesz pomocy w rozmowach z opieką społeczną lub policją?
  • Potrzebujesz pomocy w wypełnianiu formularzy lub napisaniu ważnych listów?
  • Czy masz problemy z właścicielem mieszkania lub agentem nieruchomości?
  • Czy masz problemy ze znalezieniem lepszego mieszkania?
  • Czy masz problemy ze znalezieniem odpowiedniej szkoły dla swoich dzieci?

Kontakt:
[email protected]

 

NAUKA ONLINE
Zasoby internetowe - Biblioteki w Southampton

Jeśli jesteś zainteresowany nauką nowego języka lub poprawieniem swojego angielskiego, możesz użyć jednej z następujących czynności:

Go Citizen zawierają informacje dla osób przygotowujących się do testu z życia w Wielkiej Brytanii lub testu o obywatelstwo brytyjskie.

The General Training jest przeznaczony dla tych, którzy chcą się zapisać na uniwersyt i inne szkoły wyższe oraz dla profesjonalistów, takich jak lekarze i pielęgniarki oraz ci, którzy chcą studiować lub wykonywać zawód w kraju anglojęzycznym.  The General Training przeznaczona jest dla tych, którzy planują podjąć nie akademickie szkolenie, zdobyć doświadczenie zawodowe, lub w celach imigracyjnych.
https://www.ielts.org/about-the-test/two-types-of-ielts-test

Theory Test Pro - pomoc w zakresie przygotowania do egzaminu na prawo jazdy. http://theorytestpro.co.uk/student/

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Lista dostępnych klas i kursów dostępna na stronie:
http://www.language-class.co.uk/wp-content/uploads/2016/04/English-Class-Directory-April-2016.pdf

 

POLSKI TELEFON ZAUFANIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

KONTAKT: 01270 260 106
http://www.nowezyciebezprzemocy.co.uk/polski-telefon-zaufania.php
[email protected]

NIE ZWLEKAJ, ZADZWOŃ DO NAS. WYSŁUCHAMY CIĘ I POMOŻEMY USTALIĆ, JAKĄ POMOC MOŻESZ UZYSKAĆ.
Osoby pracujące w telefonie zaufania mówią po polsku. Oferują wsparcie Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii.
Głównym celem telefonu zaufania jest umożliwienie Polakom doświadczającym przemocy w rodzinie poufnego kontaktu, podczas którego będą mogli porozmawiać w ojczystym języku o swojej sytuacji oraz uzyskać informacje o dostępnej im pomocy. Współpracuje z angielskimi i polskimi organizacjami i grupami wsparcia w celu skierowania do nich ofiar przemocy.

 

The Royal College of Psychiatrists – Królewskie Kolegium Psychiatrów

W dziale Doradztwa Zdrowia znajdą Państwo czytelne, łatwe w obsłudze i oparte na dowodach informacje na temat różnych problemów zdrowia psychicznego , leczenia i innych tematów , regularnie aktualizowane przez ekspertów.
Wybór języka dostępne do odczytu informacji :
http://www.rcpsych.ac.uk/healthadvice/translations.aspx 
polski:
http://www.rcpsych.ac.uk/healthadvice/translations/polish.aspx 
http://www.rcpsych.ac.uk/healthadvice/translations.aspx

 

SARC

Organizacja oferuje pomoc i porady w zakresie prawa pracy i zasiłków.
Aby umówić się na wizytę, należy zadzwonić pod numer: 023 80431435

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.sarc.org.uk/

 

S.O.S. POLONIA

SOS jest miejscem, gdzie Polacy mogą przyjść bez umawiania się 5 dni w tygodniu od 9:00 do 16:00
(wtorki i czwartki do 18:00), a także w sobotę w godzinach 10:00 – 14:00.
Oferowana pomoc w zakresie:
• zrozumieniu brytyjskiego systemu, prawa, sposobu życia
• przezwyciężania izolacji i dezorientacji w nowym kraju
• stworzenia pełnej spokoju, bezpieczeństwa i sukcesów społeczności bez granic językowych, wyznaniowych oraz narodowościowych
Kontakt:
Tel: 02380 233722
E-mail: [email protected]
http://www.sospolonia.net/

Adres:
32 Queen’s Terrace
Southampton
SO14 3BQ

 

TWOJE PRAWA
Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach i serwisach, które mogą pomóc tym zakresie odwiedź strony:
Migrants Rights Network - Sieć Praw Migrantów
http://www.migrantsrights.org.uk/about/advice-services

Equality Act – Akt Równości
https://www.equalityhumanrights.com/en/equality-act

 

APLIKACJA DO WIZY

Test z j.angielskiego

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-applying-for-uk-visa-approved-english-language-tests

 

'LIFE IN THE UK' - TEST 'ZYCIE W UK'

https://www.gov.uk/life-in-the-uk-test/book-life-in-uk-test

 

THE HABITUAL RESIDENCE TEST

Co to jest test ‘The Habitual Residence Test’?

The Habitual Residence Test - Test stałego zamieszkania  (wprowadzenie)

Gdy przyjeżdżasz do Wielkiej Brytanii z zagranicy i chcesz ubiegać się o pewne zasiłki, musisz spełnić warunki testu, znany jako ‘Test stałego zamieszkania’.

Przegląd testu stałego pobytu dla osób przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii z zagranicy, którzy chcą ubiegać się o pewne zasiłki uwzględnia informacje takie jak:
- Informacje ogólne

- Jak zostanie podjęta decyzja o tym, czy spełniasz warunki testu stałego zamieszkania.

Więcej informacji o ‘The Habitual Residence Test’ na stronie:
https://www.citizensadvice.org.uk/benefits/coming-from-abroad-and-claiming-benefits-the-habitual-residence-test/the-habitual-residence-test-an-introduction/what-is-the-habitual-residence-test/