Family Support Centre Harbourage UK is an organisation to support the Polish community in dealing with British social services.

Centrum Pomocy odzinie PRZYSTAŃ UK jest organizacją, która powstała w celu wsparcia polskiej społeczności na Wyspach Brytyjskich. Oferujemy Państwu pomoc w zakresie:

  • Social Services – ochrona praw dziecka, przemoc w rodzinie, rodziny dysfunkcyjne, wsparcie w kontaktach z brytyjskim systemem socjalnym, wsparcie dla osob uzależnionych, rekrutacja rodzin zastępczych, wywiady środowiskowe dla polskich sądów, ośrodków opiekuńczych i organów pomocy społecznej, niezależne opinie (independent assessment) dla sądów brytyjskich i władz lokalnych w UK,
  • benefity,
  • pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, karnego i cywilnego,
  • grupy wsparcia – warsztaty dla rodziców, warsztaty dla osób uzależnionych,
  • bezdomność,
  • sztab wykwalifikowanych profesjonalistów takich jak: pracownicy socjalni, prawnicy, tłumacze i psychologowie, którzy udzielą wsparcia osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Mail: [email protected]​​Tel:(44) 07786070590

http://przystanuk.wixsite.com/info